پنل فروشندگان

گام به گام پنل فروشندگان

پس از ثبت نام به عنوان فروشنده در سونریست و تائید آن توسط کارشناسان سونریست شما می توانید از تمام امکانات پنل فروشندگان استفاده نمایید.

اولین قدم بعد از ورود به پنل فروشندگان ایجاد محصول است.

کنترل سفارشات و رسیدگی به آن ها

  • سفارشات

تولید و چاپ فاکتور و برچسب های پستی

  • فاکتور و برچسب پستی

پشتیبانی محصولات و یا ارتباط با سونریست

  • بخش پشتیبانی

تولید و ایجاد کدهای تخفیف

  • کد تخفیف

گزارشات مختلف مالی و موجودی انبار

  • گزارشات

بررسی نظرات کاربران درباره محصول شما

  • نظرات

درخواست تسویه حساب و دریافت مبالغ فروش

  • برداشت موجودی

تنظیمات کلی و مدیریت فروشگاه

  • تنظیمات