درخواست پشتیبانی

پشتیبانی

در هر لحظه فروشندگان محترم می توانند از طریق گزینه “تیکت پشتیبانی” نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند.کارشناسان سونریست در اسرع وقت مشکل شما را پیگیری و رفع می نمایند.   بر روی “ایجاد تیکت جدید” کلیک نمایید. در صفحه…