درج تصویر

ارسال و مدیریت تصاویر محصول

در اینجا می توانید تصاویر محصول خود را وارد نمایید.جهت ارسال تصاویر محصول خود بر روی کلید افزودن   کلیک نمایید.حال با کیفیت ترین تصاویر موجود از محصول خود را انتخاب نمایید.

درج تصویر

جهت انتخاب “تصویر روی محصول” بر روی دکمه ای همانند تصویر زیر کلیک نمایید و از تصاویر  ارسال شده بهترین عکس را به عنوان تصویر روی محصول استفاده نمایید،و یا از بخش بارگذاری پرونده ها یک عکس دیگر بیافزایید.

تصویر روی محصول

نکات مهم در رابطه با تصاویر ارسالی:

  • تصاویر ارسالی بایستی حداکثر وضوح و حداقل حجم را داشته باشند جهت حفظ کیفیت تصویر و کاهش حجم آن از نرم افزار های موجود در سطح اینتذنت استفاده نمایید.تصاویر با حجم بالا و یا وضوح پایین توسط کارشناس محصول سونریست حذف می گردد.
  • در فیلد “نام”(مشخص شده در تصویر بالا) حتما از حروف انگلیسی استفاده نمایید.عدم رعایت این نکته سبب رد درخواست ثبت محصول توسط کارشناس محصول سونریست می گردد.
  • در فیلد “متن جایگزین”(مشخص شده در تصویر بالا) حتما از حروف فارسی استفاده نمایید.عدم رعایت این نکته سبب رد درخواست ثبت محصول توسط کارشناس محصول سونریست می گردد.
  • در صورتی که یکی از عکس های ارسالی فاقد شرایط ذکر شده باشد،همان تصویر توسط کارشناس محصول سونریست حذف می گردد.
  • تصویر ارسالی برای “تصویر روی محصول” بایستی با پس زمینه تمام سفید ،نور کافی و کیفیت بالا گرفته شود.در صورتی که تصویر انتخاب شده برای روی محصول فاقد این شرایط باشد درخواست ثبت محصول بدون شک توسط کارشناس محصول سونریست رد خواهد شد.بهتر است این شرایط برای سایر تصاویر آلبوم نیز رعایت گردد.می توانید جهت جلوه بیشتر محصول در صورت تمایل از افکت های تصویری مناسب که مانع از تغییر ماهیت تصویر گردد و یا نرم افزار فتوشاپ استفاده نمایید.
  • تصویر انتخابی برای روی محصول بایستی تمام ظواهر کالا را در بر گیرد.

نمونه تصاویر نمونه تصاویر نمونه تصاویر