ثبت نام فروشندگان سونریست

اولین مرحله جهت پیوستن به فروشندگان سونریست و استفاده از مزایا و خدمات آن لازم است به صورت کاربر معمولی در وبسایت سونریست به آدرس www.sonerist.com ثبت نام نمایید. تکمیل ثبت نام به عنوان فروشنده برای تکمیل سایر مراحل وارد…